برای خرید یا مشاوره با شماره 88500020-021 تماس بگیرید.

دستگاه ضبط کننده

دستگاه ضبط کننده در سیستم مداربسته وظیفه دریافت تصاویر از دوربین مداربسته و ضبط، پخش و پردازش آنها را برعهده دارد.

Showing all 63 results