برای خرید یا مشاوره با شماره 88500020-021 تماس بگیرید.

دستگاه NVR

دستگاه NVR نوعی است دستگاه ضبط کننده است که از آن برای ضبط تصاویر در سیستم مداربسته شبکه استفاده می شود.

Showing all 21 results