آشنایی با پهنای باند و اهمیت  آن در دوربین های مداربسته

(Bandwith) عرض باند که اصطلاح رایج آن پهنای باند است، در ارتباطات شبکه ای کابلی یا بی سیم به [...]