به علت تغییر و نوسانات قیمت دلار برای دریافت قیمت به روز پکیج های دوربین مداربسته تماس بگیرید.

021-88500020

پکیج دوربین مداربسته برندهای اروپایی و ژاپنی

 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج

پکیج دوربین مداربسته برندهای معتبر و چینی

پکیج 8 دوربین 2 مگاپیکسل هایک ویژن
 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 12 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 12 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 16 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 16 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج

پکیج دوربین مداربسته OEM و  Noname

 • تعداد دوربین: 8 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 8 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 12 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج
 • تعداد دوربین: 16 دوربین دام

 • کیفیت تصویر: 2 مگاپیکسل

 • تعداد کانال دستگاه: 16 کانال

 • ظرفیت هارد: 1TB

خرید پکیج