کابل

  • تعداد شیلد : 80 رشته
  • مغزی آن CU مس با قطر0.67
  • دو رشته برق نمره 0.50
  [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
  • تعداد شیلد : 96 رشته
  • مغز کابل قطر 7
  • دو رشته برق نمره 0/50
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
  • تعداد شیلد : 96 رشته
  • مغزی آن CU مس با قطر0.67
  • طبقه بندی: Cat5
  [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید