فیش BNC و نری

  • اتصال کابل با فیش BNC به صورت پیچی
  • مغزی از جنس مس
  • دارای پوشش فنری
  • دارای نوسان گیر فیزیکی
  [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • فیش BNC لحیمی

  تماس بگیرید
  • اتصال کابل با این فیش به صورت لحیمی است
  • مغزی از جنس مس
  • دارای پوشش فنری
  • دارای نوسان گیر
  [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • فیش BNC پرسی

  تماس بگیرید
  • اتصال کابل با این فیش به صورت پرسی است
  • مغزی از جنس مس
  • دارای پوشش فنری
  • دارای نوسان گیر فیزیکی
  [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید
 • [/expander_maker]
  جهت اطلاع از تخفیفات جشنواره تماس بگیرید