اصطلاح دوربین مداربسته بولت (Bullet CCTV camera) برای اشاره به دسته ای مشخصی از دوربین های مداربسته اشاره می کند که دارای مشخصات ظاهری و تکنیکال خاصی هستند. در این مطلب با این مشخصه ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

چرا نام این دوربین های بولت است؟

واژه Bullet به معنای لوله یا گلوله با توجه به شکل استوانه ای این دوربین ها استفاده می شود. دوربین های بولت معمولا دارای یک بدنه یک تکه و استوانه ای یا مستطیلی هستند که شکل لوله مانندی به آنها می دهد.

دوربین های بولت معمولا در چه شرایطی استفاده می شوند؟

ساختار بدنه دوربین های بولت نوعی طراحی شده که بهترین نحوه نصب آنها دیواری خواهد بود. با توجه به شکل بدنه و ضد آب بودن آنها از دوربین های بولت بیشتر برای نصب در فضاهای غیر مسقف استفاده می شود. استفاده از این دوربین ها در فضاهای مسقف هم در صورتیکه امکان نصب دوربین بر روی سقف (دوربین دام یا سقفی) وجود نداشته باشد امکان پذیر است.