مگا پیکسل یک واحد اندازگیری برای مشخص کردن رزولوشن یا تفکیک پذیری در سیستم های ویدئویی دیجیتال است. در این مطلب با این واحد بیشتر آشنا خواهید شد.

پیکسل چیست؟

واژه پیکسل یا Pixel گرفته شده از دو واژه Pic (کوتاه شده Picture به معنای تصویر) و Cell (به معنای جزء یا سلول) است که میتوان آن را  جزء تصویر ترجمه کرد. در سیستم های دیجیتال برای ساخت یک تصویر از نقاط زیادی که به صورت یک جدول در کنار هم قرار داده شده اند استفاده می شود. این نقاط هر یک دارای اطلاعاتی از رنگ و میزان روشنایی هستند که در نهایت در کنار هم تصویر اصلی را تشکیل می دهند.

طبیعتا هرچه تعداد این نقاط برای تشکیل یک تصویر بیشتر باشد امکان تشخیص جزئیات در تصویر بیشتر خواهد بود. از همین رو تعداد پیکسل های تشکیل دهنده تصویر یکی از مهمترین المان های نشان دهنده کیفیت آن است.

مگا پیکسل چیست؟

از آنجایی که در سیستم های دیجیتالی امروزی معمولا تعداد پیکسل های تشکیل دهنده تصاویر اعدادی بسیار بزرگ و در سطح میلیون پیکسل هستند از واحد مگا پیکسل (یا میلیون پیکسل) به عنوان واحد رایج تر برای آنها استفاده می شود. قائدتا میتوان تصور کرد که در صورت افزایش بیشتر قدرت دوربین ها ممکن است در آینده واحد گیگا پیکسل به عنوان واحد رایج مورد استفاده قرار گیرد.